Office of the Registrar

Mr. Fazal Akbar
Acting Registrar Phone No: +92-945-762330
Fax No: +92-945-761624
Email: registrar@uom.edu.pk

 

Mr. Fazal Akbar
Deputy Registrar (Establishment)
Phone No: +92-945-761900
Email:
fazalakbar@uom.edu.pk

 

Mr. Rahat Ullah
Assistant Registrar (Acad)
Email: Rahatullah_1@uom.edu.pk

 

Mr. Akhunzada Ayat Ullah
Assistant Registrar (Estab)
Phone: 0945762100
Email: ayatullah@uom.edu.pk
University of Malakand - Pakistan